“Vi är det vi gör gång på gång. Förträfflighet är då inte en handling, utan en vana”

– Aristoteles (384-322 f.Kr)

Coaching.

Mentorskap och coaching är mycket effektivt för framgångsrik ledarutveckling. En mentor blir samtalspartner, adeptens stöd och bollplank. En mentor lyssnar, reflekterar och delar med sig av sin mångåriga livserfarenhet. Förutom att vara ett professionellt stöd, så ger dig mentorskapet återkoppling, insikter och inspiration.
En mentor kan hjälpa adepten att hitta sina drivkrafter, se sina förutsättningar men också sina begränsningar. Mentorn finns till hands inför svåra valsituationer och beslut. Då kan det vara värdefullt att samtala med en neutral part. En mentor tar inte besluten, men kan ge det stöd som behövs för att genomföra beslutsprocessen.

Ett mentorprogram anpassas alltid efter individens behov, men baseras på organisationens mål. Det innebär att behovsanalysen och arbetsmodellen för mentorskapet görs tillsammans med adept och ansvarig chef.
Mentorskapet kan övergå till coaching. En coach är aktiv, pådrivande och resultatinriktad. Avsikten är att åstadkomma en önskad förändring, som ska målsättas och tidsbestämmas.

Exempel på lämpliga coachprojekt är:

 • medarbetare som slutar att utvecklas
 • säljchefer och chefer, som behöver konkret ledarstöd
 • ledningsgrupper som har stagnerat och behöver vitaliseras
 • styrelser som behöver utmanas och komplettera sina roller
 • vid omorganisationer
 • vid en ny befattning

NLP.

Definition, NLP – Neuro Lingvistisk Programmering – är en uppsättning kraftfulla och enkla förhållningssätt, modeller och tekniker för personlig utveckling och effektiv kommunikation.

 • Connector.

  Neuro.

  nervsystemet, där vi upplever världen genom våra sinnen.

 • Connector.

  Lingvistik.

  våra verbala och ickeverbala kommunikationssystem som kodar, ordnar och skapar mening.

 • Connector.

  Programmering.

  förmågan att organisera vår kommunikation och våra neurologiska system för att nå specifika resultat.

Utgångspunkten för NLP är modellering. Det innebär att man studerar hur framgångsrika människor gör, tänker och känner, när de lyckas med det som andra inte lyckas med, och översätter det till modeller och tekniker som kan tränas och användas av andra.

Ovanstående definition av NLP har jag lånat från coach2coach där jag också utbildat mig. Definitionen sammanfattar på ett bra sätt vad NLP betyder för mig, en kombination av förhållningssätt, modeller och tekniker som lär mig mer om mig själv och gör det lättare att förstå andra.