Personanalyser.


Individer och verksamheter, utvecklas genom insikt om egna och andras beteenden. Under ett decennium har vi arbetat med kvalificerade verktyg för personliga analyser.

Med hjälp av IPU Profilanalys® och andra kompletterande IPU-verktyg skapas en tydlig och pedagogisk bild av egna och andras beteenden i olika perspektiv. Det är grunden till utvecklande insikter.

Placeholder

IPU Profilanalys® är ett mycket kvalificerat verktyg för att med hjälp av självskattning skapa en pedagogisk och lättanvänd beteendestilanalys. Denna analys har en rad fördelar:

  • Analysformuläret är lätt och går snabbt att fylla i.
  • Rapporten finns i flera versioner, för exempelvis ledare, team och säljare.
  • Analysen genererar en 20-sidig rapport som stöd för egna insikter, men också för ledar- och teamutveckling, rekrytering, coaching eller medarbetarsamtal.
  • IPU Profilanalys® kombinerar de ibland abstrakta resonemangen kring beteenden med Lüchers psykologiska färger, vilket ger analysen en helt annan pedagogisk dimension.
  • Med hjälp av dessa färger, placerade i IPU Profilhjul®, får du ett lättanvänt verktyg att använda i det vardagliga arbetet – vilket är grunden för att insikterna ska leda till en löpande utveckling för både individen och organisationen.

Bakgrund.

IPU Profilanalys® bygger på Carl G Jungs typologier och psykologen Dr William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet.
Metoden är utvecklad i USA där den är känd under namnen MFS, Managing For Success, Style Analysis och Success Insights. Totalt har över 30 miljoner analyser, baserade på Marstons karaktäriseringar, genomförts. I Sverige har IPU Profilanalys® anpassats för svenska förhållanden av Institutet för Personlig Utveckling.Placeholder

Färgstark analys.

Tack vare IPU Profilhjul® kan mitt egna och andras beteenden belysas och diskuteras på ett enkelt, pedagogiskt och värderingsfritt sätt. Genom att ge grundtyperna Drivande (röd), Inspirerande (gul), Stödjande (grön) och Analytisk (blå) dessa olika färger skapas såväl färgschatteringar med plats för 60 olika beteendetyper som grunden för en lättanvänd modell för komplexa frågor.  • Vilka färger finns i vårt team?
  • Vilka behövs?
  • Hur säljer jag bättre till röda personer?
  • Hur ska en gulgrön tänka för att samarbeta bättre med en blåröd?
  • Hur kan en röd ledare fungera bättre med en grön medarbetare?
Tre olika analystyper.

IPU Profilanalys®


Marknadens kanske mest lättanvända och pedagogiska verktyg för den insikt om egna och andras beteenden som är grunden i personlig- och verksamhetsutveckling. Genom att bättre förstå sitt eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och individuell utveckling. Genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger är IPU Profilanalys® enkelt att använda och ger långsiktiga effekter.
Analysen bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet. IPU Profilhjul®, som är en viktig del av IPU Profilanalys®, har bl.a. kommit till genom komplettering med psykologen Lüchers psykologiska färger.
Analysformuläret, med sina olika svarsalternativ, tar endast 10 minuter att fylla i. Genom databehandling tas både ett diagram för grundbeteende och ett för anpassat beteende fram, vilka presenteras i den 20-sidiga rapporten.
Metoden är utvecklad i USA. I Sverige är den naturligtvis anpassad för svenska förhållanden. IPU Profilanalys® får endast genomföras av utbildade konsulter och internt utbildade användare. Dessa måste även följa de fastslagna regler som finns för hur materialet skall hanteras.

IPU Drivkraftsanalys


Den finns i två versioner. En basversion och en utökad plusversion. Den ger IPU Profilanalys en ”tredje dimension” och hjälper oss att förstå VARFÖR vi gör saker.
IPU Drivkraftsanalys mäter den relativa styrkan hos sex grundläggande drivkrafter: Teoretisk, Praktisk-ekonomisk, Estetisk, Social, Individualistisk och Traditionell. De två, ibland tre, högst rankade drivkrafterna är de som får personen att handla.
IPU Drivkraftsanalys är ett effektivt verktyg eftersom det bland annat ger en tydlig bild av vilka motivationsfaktorer som påverkar olika individer.
IPU Drivskraftsanalys får endast genomföras av utbildade konsulter och internt utbildade användare. Dessa måste även följa de fastslagna regler som finns för hur materialet skall hanteras.

IPU Säljstrategi


Hur ser din säljstrategi ut idag – och hur kan du bli bättre i morgon? IPU Säljstrategi är en objektiv analys av en persons förståelse för hur en försäljningsprocess fungerar och svarar på frågan: Kan den här personen sälja?
IPU Säljstrategi baseras på ett analysformulär med frågeställningar kring försäljning och presenteras som en pedagogisk och lättanvänd rapport. Rapporten ger en överblick över svaga och starka sidor i säljprocessen och är en utmärkt utgångspunkt för att kunna utveckla säljarbetet.
IPU Säljstrategi är ett fristående verktyg som kan användas utan koppling till IPU Profilanalys. Det lämpar sig för såväl inne- som utesäljare.
IPU Säljstrategi får endast genomföras av utbildade konsulter.